Mã:: KLT 32
Giá: Liên hệ

– Màn Hình: 32 inches
– Loại TiVi: LED siêu mỏng
– Độ Phân giải: Full HD (1920 x 1080 pixels)
– 2 ngõ vào HDMI, VGA, Component, AV, USB, DC 12V.

Mã:: KLT 24
Giá: Liên hệ

– Màn Hình: 24 inches
– Loại TiVi: LED siêu mỏng
– Độ Phân giải: Full HD (1920 x 1080 pixels)
– 2 ngõ vào HDMI, VGA, Component, AV, DC 12V.