Mã:: NK-3212-3212-TR
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 3cm, Treble: 10cm, Mid: 14cm (3212TR).
– Màu: Da đen.
– Quy cách: 30 x 30 x 60 cm (3212).
– Quy cách: 35 x 42 x 82 cm (3212-TR).

Mã:: NK-3112 (3T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 30cm, Mid:14cm, Treble: 10cm x2.
– Màu: Đen.
– Quy cách: 36 x 32 x 73 cm.

Mã:: NK-3100 (2T-2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2 – 25cm x2, Treble: 10cm x2, Mid: 14cm.
– Màu: Đen.
– Quy cách (2T): 29 x 32 x 100 cm.
– Quy cách (2T5): 31 x 32 x 103 cm.

Mã:: NK-1500A
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 30cm, Treble: 12cm.
– Màu: Đen.
– Quy cách: 42.5 x 40 x 67 cm.

Mã:: 400KS
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 40cm, Treble: 12cm.
– Màu: Đen.
– Quy cách: 48 x 45 x 79cm.

Mã:: FU-715S - Control
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 40cm, Treble: 19 x 36cm.
– Màu: Sơn đen gai.
– Quy cách: 45 x 40 x 74 cm.

Mã:: NK-3210 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm, Mid: 14cm.
– Màu : Da đen.
– Quy cách: 30 x 30 x 60 cm.

Mã:: NK-3208
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2, Treble; 10cm, Mid: 14cm.
– Màu:Da đen.
– Quy cách: 27 x 30 x 90 cm.

Mã:: NK-3210 (2B)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm x2, Treble: 10cm, Mid: 14cm.
– Màu: da đen.
– Quy cách: 31 x 30 x 97 cm.

Mã:: FU-7152S
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 40cm x2, Treble: 29 x 44 cm.
– Màu: sơn đen gai.
– Quy cách: 48.5 x 45 x 122 cm.

Mã:: FU-3152S
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 40cm x2, Treble: 29 x 44 cm.
– Màu: sơn đen gai.
– Quy cách: 48.5 x 45 x 122 cm.

Mã:: NK-1700A
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 30cm x2, Treble: 12cm.
– Màu: sơn đen gai.
– Quy cách: 42.5 x 40 x 122 cm.