Mã:: S800 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Vân, gỗ
– Quy cách: 30 x 50.3 x 27.6 cm

Mã:: CSV450SE
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Đen, Xanh đen
– Quy cách: 30 x 55 x 29.2cm

Mã:: KS-310
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble từ trắng: 3.5cm x2
– Màu: Đen, Xanh đen
– Quy cách: 30 x 52.5 x 32cm

Mã:: 389 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Đen, Xám
– Quy cách: 30 x 51 x 29.2cm

Mã:: 382 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Nâu, Xám
– Quy cách: 31.5 x 55 x 29.8cm

Mã:: 920 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble 1: 8cm, Treble 2: 10cm.
– Màu: Đen.
– Quy cách: 45 x 29.6 x 33.6 cm.

Mã:: 978 (2T5-3T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm-30cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Đen, Xám
– Quy cách: 49 x 30 x 31.5 cm

Mã:: KSX-836 (3T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 30cm, Treble:10cm x2.
– Màu: Đen
– Quy cách: 50 x 34 x 34 cm

Mã:: SP-11 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2.
– Màu: Xám, Nâu.
– Quy cách: 51 x 31 x 28 cm.

Mã:: 110 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Xám, Nâu.
– Quy cách: 50 x 27 x 28 cm.

Mã:: SP-08 (2T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Xám, Nâu.
– Quy cách: 44.9 x 25.6 x 26.6 cm.

Mã:: 8951 (3T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 30cm, Mid: 12cm, Treble: 10cm x3.
– Màu: Đen, Đỏ, Nâu
– Quy cách: 58 x 28 x 38 cm.