VT-MA18_600x600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 50cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-K53_600x600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-PA18A_600x600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-PA15_600x600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB …
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-MA15_1_600x600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-DV210_600x600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 25cm x2,Treb còi TA, Màn hình 9 inch.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-1012 DC_600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb 7cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

VT-1012 DC_600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 30cm,Treb 7cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

VT-1050_600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb 10cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

VT-6110_600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 25cm,Treb 10cm x2.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

VT-6108_2B_600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb 10cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

VT-6108_600
Giá: Liên hệ

– Loa Bass 20cm,Treb 10cm x2.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.