Giá: Liên hệ

– Loa Bass 50cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB …
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 25cm x2,Treb còi TA, Màn hình 9 inch.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb 7cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 30cm,Treb 7cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb 10cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 25cm,Treb 10cm x2.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb 10cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 20cm,Treb 10cm x2.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, 1 micro không dây.