Mã:: 3172 (2T-2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20 x2-25 x2, Mid: 14, Treble: 10 x2 (cm)
– Màu: Vàng gỗ
– Quy cách: 26cm x 30cm x 93cm (2T)
– Quy cách: 30cm x 32cm x 103cm (2T5)

Mã:: NK-3173 (2T5)
Giá: Liên hệ

–  loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 (cm)

– Màu: Đen vân, Vàng gỗ.

– Quy cách: 35 x 33 x 107 (cm)

Mã:: NK-3176 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 (cm).

– Màu: Đen vân, Vàng gỗ.

– Quy cách: 35 x 33 x 107 (cm)

Mã:: NK-3175 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 (cm).

– Màu: Đen vân, Vàng gỗ.

– Quy cách: 35 x 33 x 107 (cm)

Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 cm.

– Color: Đen Vân, Vàng gổ.
– Quy cach: 32 x 33 x 103 (cm)

Mã:: 1000GL (2T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2, Mid: 14cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Đen vân
– Quy cách: 32.5 x 35 x 100cm

Mã:: NK-3134 (2T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2, Mid: 14cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Xám, Nâu
– Quy cách: 24 x 31 x 95.5cm

Mã:: NK-3167 (2T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2, Treble 1: 8cm, Treble 2: 10cm

– Màu: Xám vân, xám
– Quy cách: 26 x 31 x 92cm

Mã:: 222 (2T-2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm – 25cm, Mid: 14cm, Treble: 10cm
– Màu: Xám, Nâu
– Quy cách: 28 x 30 x 80 cm (2T)
– Quy cách: 32 x 30 x 90 cm (2T5)

Mã:: NK-1000G(2T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2, Mid: 10cm x2, Treble: 10cm x2
– Màu: Đen vân
– Quy cách: 32.5 x 35 x 116cm

Mã:: NK-3170 (2T)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20cm x2, Mid: 14cm, Treble: 10cm
– Màu: Xám, Nâu
– Quy cách: 28 x 30 x 110cm

Mã:: NK-3200 (2T-2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20 x2 – 25 x2, Mid: 14, Treble: 10 (cm)
– Màu: Đen, vàng gỗ
– Quy cách: 29cm x 32cm x 100cm (2T)

– Quy cách: 31cm x 32cm x 103cm (2T5)