Mã:: VT-605
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 60W.

Mã:: VT-G66
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 90W.

Mã:: VT-M16
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 80W.

Mã:: VT-803
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 60W.

Mã:: VT-618
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 60W.

Mã:: VT-809
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 60W.

Mã:: VT-813
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 80W.

Mã:: VT-811
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo, 2 ngõ micro
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 80W.

Mã:: VT-606
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo 2 ngõ mic
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 60W.

Mã:: VT-604
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.1 âm thanh stereo
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 60W.

Mã:: VT-630
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.0 âm thanh stereo
– Điện áp sử dụng: 220V
– Công suất 10W.

Mã:: VT-631
Giá: Liên hệ

– Hệ thống loa 2.0 âm thanh stereo
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB
– Công suất 10W.