Giá: Liên hệ

– Loa Bass 50cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB, Bluetooth, Rec..
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB …
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 40cm,Treb còi từ 8cm.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Giá: Liên hệ

– Loa Bass 25cm x2,Treb còi TA, Màn hình 9 inch.
– Khe cắm thẻ nhớ SD/MMC Card, USB…
– Điện áp: AC 220V, DC 12V, Micro không dây.

Mã:: 3172 (2T-2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 20 x2-25 x2, Mid: 14, Treble: 10 x2 (cm)
– Màu: Vàng gỗ
– Quy cách: 26cm x 30cm x 93cm (2T)
– Quy cách: 30cm x 32cm x 103cm (2T5)

Mã:: NK-3173 (2T5)
Giá: Liên hệ

–  loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 (cm)

– Màu: Đen vân, Vàng gỗ.

– Quy cách: 35 x 33 x 107 (cm)

Mã:: NK-3176 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 (cm).

– Màu: Đen vân, Vàng gỗ.

– Quy cách: 35 x 33 x 107 (cm)

Mã:: NK-3175 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 (cm).

– Màu: Đen vân, Vàng gỗ.

– Quy cách: 35 x 33 x 107 (cm)

Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25 x2, Treble: 10 x2, Mid: 14 cm.

– Color: Đen Vân, Vàng gổ.
– Quy cach: 32 x 33 x 103 (cm)

Mã:: S800 (2T5)
Giá: Liên hệ

– Loa Bass: 25cm, Treble: 10cm x2
– Màu: Vân, gỗ
– Quy cách: 30 x 50.3 x 27.6 cm