Quat Treo TR500_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công Suất: 50W
– Kích thước: 50 x 35 x 50.

Quat Ban B301_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W
– Kích thước:

Quat Treo 502CN_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 55W
– Kích thước: 50 x 30 x 50

Quat Dung CN 505PS_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công Suất: 45W
– Kích thước: 30 x 45 x 110.

02(B401L)_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 55W
– Kích Thước:

01(B403T)_600x600
Mã:: B403T
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W
– Kích thước:

B402CN_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W.
– Kích thước: 30 x 45 x 90.

B400L_3_600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 40cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 45W.
– Kích thước: 45 x 30 x 70.

B302CN_600
Mã:: B302CN
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 35cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 40W.
– Kích thước: 40 x 30 x 55.

B300_4_600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 35cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 40W.
– Kích thước: 40 x 30 x 55.

Quat Dung B502CN_600x600
Giá: Liên hệ

– Sải Cánh: 45cm.
– Điện Áp: 220V/50Hz, Công suất: 55W.
– Kích thước: 50 x 30 x 120.