LS-T3L_600
Giá: Liên hệ

– Quy cách lỗ dập: 3mm, sơn tỉnh điện màu đen.
– Độ dầy (chưa sơn tỉnh điện): 0.6mm.
– Độ dầy (đã sơn tỉnh điện): 0.8mm.

LS-T9L_600
Giá: Liên hệ

– Quy cách lỗ dập: 9mm, sơn tỉnh điện màu đen.
– Độ dầy (chưa sơn tỉnh điện): 0.6mm – 1mm.
– Độ dầy (đã sơn tỉnh điện): 0.8mm – 1.2mm.

LS-LG6L_600
Giá: Liên hệ

– Quy cách lỗ dập: 6mm, sơn tỉnh điện màu đen.
– Độ dầy (chưa sơn tỉnh điện): 0.6mm.
– Độ dầy (đã sơn tỉnh điện): 0.8mm.

LS-EL15X7_600
Giá: Liên hệ

– Quy cách lỗ dập: 15x7mm, sơn tỉnh điện màu đen.
– Độ dầy (chưa sơn tỉnh điện): 0.6mm – 1mm.
– Độ dầy (đã sơn tỉnh điện): 0.8mm – 1.2mm.

LS-LG6L_600
Giá: Liên hệ

– Quy cách lỗ dập: 8mm, sơn tỉnh điện màu đen.
– Độ dầy (chưa sơn tỉnh điện): 0.6mm.
– Độ dầy (đã sơn tỉnh điện): 0.8mm.