N850_600
Giá: Liên hệ

– Impedance: 8 Ohm.
– Maximum Power: 200 Watt.
– Frequency Response: 500Hz – 15KHz.

BM-D7501_600
Giá: Liên hệ

– Impedance: 8 Ohm.
– Maximum Power: 200 Watt.
– Frequency Response: 800Hz – 15KHz.