Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 8 channel. Echo digital hiển thị LCD
– 7 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: MX-806
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 12 channel. Echo digital hiển thị LCD
– 7 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: MX-8
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 8 channel.
– 7 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: HX-1202
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 12 channel. Echo digital hiển thị LCD
– 7 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: MX-1202
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn chuyên nghiệp 12 channel.
– 14 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: MX-802
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 8 channel.
– 14 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: MX-1600
Giá: Liên hệ

– Mixer 8 channel, Led hiển thị mức độ âm lượng.
– 14 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Công suất sử dụng 16 senken.

Mã:: NK-919S
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 12 channel.
– 14 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.

Mã:: NK-909S
Giá: Liên hệ

– Mixer bàn 8 channel.
– 14 cần equalizer (63Hz đến 15KHz).
– Điện áp sử dụng 220V / 50~60Hz.