Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel, 10 cần equalizer.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 400W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 400W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel, 10 cần equalizer.
– Công suất sử dụng 24 senken.
– Công suất ngõ ra 600W x2CH.

Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel, 10 cần equalizer.
– Công suất sử dụng 16 senken.
– Công suất ngõ ra 500W x2CH.