JPA-688_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel, 10 cần equalizer.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 400W x2CH.

JPA-666_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 400W x2CH.

JPA-688H_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel, 10 cần equalizer.
– Công suất sử dụng 24 senken.
– Công suất ngõ ra 600W x2CH.

JPA-688D_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 8 channel, 10 cần equalizer.
– Công suất sử dụng 16 senken.
– Công suất ngõ ra 500W x2CH.