PRO-600_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sừ dụng 8 senken nhỏ.
– Công suất ngõ ra 200W x2ch

PRO-9909_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 350W.

900D_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 280W x2CH.

PRO-7612_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 16 senken.
– Công suất ngõ ra 300W x2CH.

PRO-7612_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken (PRO-7612).
– Công suất ngõ ra 300W x2CH.

PRO-7800A_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 16 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH.

PRO-7700A_600
Mã:: PRO-7700A
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH.

PRO-7600_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH (4 Ohm).

PRO-7600_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 8 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH (4 Ohm).

PRO-1100_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sử dụng 8 domino.
– Công suất ngõ ra 200W x2CH (4 Ohm).

900_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 4 mic.
– Công suất sử dụng 12 senken.
– Công suất ngõ ra 280W x2CH .