Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 12 dSenken
– Công suất ngõ ra 800W x2ch

PRO-6300_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhựa 2 mic
– Công suất sử dụng 8 domino
– Công suất ngõ ra 120W x2ch

K-150_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 3 mic
– Công suất sử dụng 12 dSenken
– Công suất ngõ ra 350W x2ch

PRO-2805_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhựa 2 mic
– Công suất sử dụng 4 domino
– Công suất ngõ ra 100W x2ch

K-250_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 3 mic
– Công suất sử dụng 12 senken
– Công suất ngõ ra 400W x2ch

PRO-6212_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 10 mic
– Công suất sử dụng 12 Senken Toshiba
– Công suất ngõ ra 400W x 2ch

PRO-2112_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 12 senken
– Công suất ngõ ra 200W x2ch

PRO-6212_600
Giá: Liên hệ

– Mặt Sắt 10 mic
– Công suất sử dụng 16 Senken Toshiba
– Công suất ngõ ra 400W x2ch

KA-8200_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 3 mic
– Công suất sử dụng 12 senken (toshiba)
– Công suất ngõ ra 450W x2ch

PRO-801S_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 8 senken
– Công suất ngõ ra 200W x2ch

PRO-2009_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 12 senken
– Công suất ngõ ra 250W x2ch

PA-2000X_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 8 Senken lớn
– Công suất ngõ ra 400W x2ch