Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 12 dSenken
– Công suất ngõ ra 800W x2ch

QF-1000_2_600x600
Mã:: QF-1000
Giá: Liên hệ
QF-600_2_600x600
Mã:: QF-600
Giá: Liên hệ
PRO-6300_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhựa 2 mic
– Công suất sử dụng 8 domino
– Công suất ngõ ra 120W x2ch

K-150_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 3 mic
– Công suất sử dụng 12 dSenken
– Công suất ngõ ra 350W x2ch

PRO-2805_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhựa 2 mic
– Công suất sử dụng 4 domino
– Công suất ngõ ra 100W x2ch

K-250_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 3 mic
– Công suất sử dụng 12 senken
– Công suất ngõ ra 400W x2ch

PRO-6212_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 10 mic
– Công suất sử dụng 12 Senken Toshiba
– Công suất ngõ ra 400W x 2ch

PRO-2112_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 2 mic
– Công suất sử dụng 12 senken
– Công suất ngõ ra 200W x2ch

PRO-600_600
Giá: Liên hệ

– Mặt sắt 4 mic.
– Công suất sừ dụng 8 senken nhỏ.
– Công suất ngõ ra 200W x2ch

PRO-6212_600
Giá: Liên hệ

– Mặt Sắt 10 mic
– Công suất sử dụng 16 Senken Toshiba
– Công suất ngõ ra 400W x2ch

KA-8200_600
Giá: Liên hệ

– Mặt nhôm 3 mic
– Công suất sử dụng 12 senken (toshiba)
– Công suất ngõ ra 450W x2ch